Iaido Łódź

Iaido Łódź

Iaido jest sztuką przewidywania ataku przeciwnika, obrony i przeprowadzenia własnego kontrataku. Opanowanie tej sztuki miało na celu skuteczną obronę przed nagłym atakiem wroga z zaskoczenia, możliwą nawet wówczas, gdy zaatakowany był akurat zaabsorbowany wykonywaniem codziennych, czynności takich jak spacer, odpoczynek, rozmowa, spożywanie jedzenia itp.

Skuteczność obrony w takiej sytuacji wymagała umiejętności doskonałego operowania dystansem, wyczucia kierunku ataku przeciwnika, perfekcyjnego opanowania chwytu i sposobu dobywania własnej broni oraz połączenia wszystkich tych elementów pracy umysłu, ciała i miecza w harmonijną całość, umożliwiającą nagłe wkroczenie w akcję przeciwnika w najodpowiedniejszym momencie.

Każdy ćwiczący Iaido dąży do perfekcji w wykonywaniu kata.

Kata to zaplanowana walka z jednym lub kilkoma przeciwnikami, w której każdy ruch jest szczegółowo określony. Studenci Iaido ćwiczą umiejętność przewidywania i reagowania na atak przeciwnika, dobywania miecza i kontrataku.

Wykonywanie ćwiczeń z ostrą bronią jest na tyle niebezpieczne, że początkujący adepci Iaido ćwiczą z niezaostrzonym mieczem treningowym (iaito). Miecze te wykonane są najczęściej ze stopów aluminium, stanowią jednak precyzyjną kopię prawdziwej japońskiej katany. Tylko zaawansowani adepci Iaido mogą ćwiczyć prawdziwymi, ostrymi mieczami.

Ćwiczący iaido dążą do jedności ciała, umysłu i miecza. Brak zrównoważenia tych czynników zawsze jest widoczny, a w dawnych czasach oznaczał natychmiastową śmierć. Doświadczony i zdolny szermierz wykorzysta przewagę, jaką daje mu każda chwila słabości przeciwnika. Bardzo ważnym elementem zajęć jest koncentracja, która umożliwia kontrolę otoczenia i przewidywania ewentualnego zagrożenia.

Iaido to sport, w którym co roku odbywają się mistrzostwa i zawody, zarówno o randze krajowej jak i międzynarodowej.